Tříletý základní výcvik v transakční analýze (tzv. Tříletka–3L5)

Důležité:

Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP přijala tuto Tříletku – v pořadí již pátou – do systému psychoterapeutického výcviku !!!

První část tvoří oficiální základní kurz TA 101. Jeho absolvování je nepodkročitelným minimem k přihlášení se do Tříletky!

Druhá část výcviku v TA je zaměřená na klinické psychology a atestované psychiatry, kteří:

  1. již mají zkoušku z funkční specializace v systematické psychoterapii a chtějí si rozšířit své terapeutické portfolio o transakční analýzu,
  2. nebo chtějí získat svou funkční specializaci v systematické psychoterapii právě na poli transakční analýzy.

Tohoto výcviku se mohou samozřejmě zúčastnit i nezdravotníci (učitelé, poradci, koučové….), ale přednost při zařazení do této skupiny budou mít výše uvedení a. + b. zájemci. Během 3 let získají všichni znalosti a dovednosti, které mohou uplatnit ve své práci a dělat jí „lépe“. Na konci této části výcviku obdrží každý absolvent osvědčení s počty hodin absolvované teorie, sebezkušenosti a supervize aby mohl pokračovat ke zkoušce z funkční specializace v systematické psychoterapii ( platí pro zdravotníky klinické psychology a psychiatry). Také se s tímto dokladem může domluvit s vybraným garantem/supervizorem (platí pro všechny 4 aplikační oblasti) a pokračovat k mezinárodní zkoušce z transakční analýzy tzv. CTA (Certified Transactional Analyst).

3L5 2016 – 2018.

Garant 3letého výcviku:

PhDr.Blanka Čepická, Ph.D. (PTSTA-P)

Lektoři:

Eva ÁCS, TSTA – C: poradenství (česky)

Blanka Čepická – PTSTA – P : psychoterapie (česky)

Giles Barrow – TSTA – E: výchova a vzdělávání (anglicky se simultánním tlumočením)

Sandra Wilson, TSTA – O, organizace (anglicky se simultánní m překladem)

Gudrun Jecht-Hennig, TSTA – P (anglicky nebo německy se simultánním překladem)

Termíny:

Trainers, dates and topics

Date Who Topics

2016

18.-19.03.2016  Blanka Introduction, Red thread of TA. My wishes – your wishes and how to cope with. 3years program overview goals
8.-9.04.2016  Blanka Egostates, Basic needs
29.-30.04.2016  Sandra (1) The Complexity of Contracting in Organisations
20.-26.8.2016 (week)  Blanka + Sandra (2) Sandra: Teams/Groups and Tribes
Blanka: will be decided later
23.-24.09.2016  Blanka Basic position, games
14.-15.10. 2016  Giles (1) A fresh look on some old TA ideas:

  1. Introducing Functional Fluency
  2. Revisiting cycles od development
  3. Educational Permission wheel
25.-26.11.2016  Blanka Script, skript analysis, Summary of the first year

2017

6.-7.01.2017  Eva (1)
  1. Drivers, Miniscript, Proces Script, Types of Personaality of Taiby Kahler
24.-25.03.2017

 Sandra (3)

Organisational assesment (Diagnosis in Organisations)
7.-8.05.2017
(!!!sunday-monday)
 Blanka  Rackets, racket-script system
19.- 25.08.2017 (week)  Blanka + Gudrun (1)  Blanka:Berne´s Intervention Technics, Pasivity and J. L. Schiff
Gudrun: will be decided later
29.-30.09.2017

(!!!opraveno na toto datum)

 Giles (2) The Stories We Tell:
A workshop looking at how metafor and mening weave into the ideas, history and application of TA
Featuring Newton´s Health System and Barrow s C-A-P model.
27.-28.10.2017  Eva (2) Cycles of Development of Pamela Levine
24.-25.11.2017  Eva (3) Role theory of Bernd Schmidt
2018
9.-10.2. .2018

(opraveno na toto datum!!!)

Blanka Power and the role of trainer in TA. Summary of the sekond year
9.-10.3.2018

(opraveno datum!!!)

Blanka

Redecision (Gouldings) work with a Child, Cathexis – work with a Parent (Schiff),
18.-19.05.2018

(opraven lektor!!!)

Sandra Wilson Basic competencies in the field „TA organisations“
18.-24.8.2018 (week) Blanka + Eva Ács (?), Gilkes Barrow Program in developement:
Supervision? Mock? Other topics?
28.-29.09.2018 Giles (4) A useful educational psychology, or creational pedagogy?
A workshop that majors on the fundamental ideas in a completely different way of working with physis, natality and posibility using TA.

  1. Featuring: Napper + Newton´s Learning imagoes
  2. Barrows Pedagogy Continuum

Educational TA: An international guide to theory and practice

26.-27.10.2018 Blanka Will be decided later
16.-17.11.2018 Blanka Change, future possibilities closing