Psychologické poradenství a diagnostika.

Jde o vázanou živnost podle dikce živnostenského zákona a o práci v osobním zájmu fyzické nebo právnické osoby. Úhrada tedy nepatří k výkonům hrazeným z fondu zdravotního pojištění, hradí ji objednatel.
Cena: 650,- Kč za 50 minut práce/ osobu (v roce 2015).

Supervize individuální, týmová i skupinová

A. Supervize pro oblast transakční analýzy

  • V transakční analýze se počítá jedna jednotka supervize jako jeden zpracovaný supervizní požadavek, který by se měl zvládnout ideálně do 20 minut. Zvládne-li se v 50 minutách více požadavků, platí se za reálný čas nikoli za zvládnutou jednotku supervize.
  • Do počtu 3 osob ve skupině si každý zapisuje tolik supervizích jednotek, kolik bylo probráno. (Př. 3 lidé – každý přednesl 1 supervizní požadavek, což se probralo, zapisují si každý 3 supervize i když fakticky  měl každý jeden).
  • Při počtu více nežli 3 frekventantů si aktivní supervizi zapisuje jenom ten, který ji opravdu podstoupil. Přihlížející a naslouchající  si strávený čas započítávají do kategorie dalšího vzdělávání.
  • K mezinárodní zkoušce je třeba v průběhu celého vzdělávání získat 150 hodin supervize rozdělených následovně:
    • 75 hodin (případů) s transakčním analytikem (CTA-trainer, PTSTA, TSTA) Z toho 40 hodin (supervizích případů) s tím, s kým je/bude podepsána sponzorská smlouva pro oblast zvolené aplikace po absolvování tříletého výcviku v TA. 35 hodin může absolvovat s ostatními transakčními analytiky (CTA-trainer, PTSTA, TSTA)
    • 75 hodin může supervizit absolvovat s akreditovanými  supervizory jiných směrů nežli je transakční analýza.
  • Počet hodin supervize, sebezkušenosti a teorie určují národní pravidla té které země a té které aplikační oblasti. Požadavky  pro získání funkční specializace v systematické psychoterapie jsou dána Českou psychoterapeutickou společností ČLSJEP a jsou uvedena na jejich stránkách www.psychoterapeuti.cz
  • Každý si sám, vede seznam supervizích setkání a množství započítaných supervizích jednotek. Supervizor to pouze podepisuje, ale neshromažďuje.

Supervize pro frekventanty probíhající 3L4 (= Tříletka 4), organizovaná ČATA s lektory Eva Ács, Blanka Čepická, Thörsten Goeck, Sylvia Schachner.  Tato supervizní setkání si musí zájemci domluvit s jednotlivými lektory sami. S Blankou Čepickou  buď na telefonním čísle 271 733 456, nebo e-mailovou adresou: blanka.cepicka@sena-praha.cz. Platí ceník uvedený níže.

Supervize pro starší absolventy Tříletek se zájmem o TA supervizi t. č. se schází jedna trojice, je možné vytvořit další trojici nebo větší skupinu.

Ceník supervize a pravidla TA supervize:

Individuální supervize 50 minut 750,- Kč Nejsme plátci DPH
Skupina do 3 osob 3 x 50 minut 750,- Kč / za každého za účast
Skupinová/týmová supervize pro menší skupinu (4 – 6 osob) 50 minut a násobky 1650,- Kč / hod / skup.
Skupinová/týmová supervize (7 – 10 osob) 50 minut 2000,- Kč / hod / skup.

 

B. Supervize pro ostatní směry

Platí stejný ceník za osobu i skupinu.

 

Sebezkušenost (v osobním zájmu)

je jedním z požadavků pro všechny frekventanty výcviku v transakční analýze (viz Příručka pro školení a zkoušky: http://www.ta-cata.cz).
Cena sebezkušenosti (nejen pro výcvik v transakční analýze): 650,- Kč / 50 minut (v roce 2015).