Tyto služby jsou rovnež poskytovány na základě živnostenského oprávnění (němčina, angličtina).

Ceny jsou účtovány podle aktuálních doporučených minimálních tarifů pro překladatelství a tlumočnictví Jednoty překladatelů a tlumočníků.