Přehled všech aktualit včetně vzdělávání seminářů přednášek

Poskytujeme nezdravotnické služby na základě živnostenského oprávnění. Tyto služby nejsou hrazeny z fondu zdravotního pojištění, hradí je objednatel; jde o osobní zájem fyzické nebo právnické osoby.